Järgmised üritused
12.02
Tartu kutsehariduskeskus 
Kopli A-õppekorpus, ruum 308
kell  10.00 – 13.00
Ideehommik Tartu Kutsehariduskeskuses
Eelinkubatsioon

Ideehommik

12.02. kell 10.00 – 13.15

Toimumiskoht: Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli A-õppekorpus, ruum 308

Tartu Ülikooli Ideelabor korraldab ideehommiku, et Tartu Kutsehariduskeskuse arvuti- ja turismierialade õppuritega genereerida ideid, mida ettevõtlusõppes ja STARTER programmis testida.

Ajakava

10.00-10.15       Registreerimine

10.15 – 10.30     Sissejuhatus. Kuidas STARTER programm aitab ideid ellu viia? Maret Ahonen (TÜ Ideelabori ja STARTER programmi juht)

10.30 – 10.40     Kuidas sündis MTÜ Kohalugu? Varje Kass (STACC arendaja, MTÜ Kohalugu kaasasutaja, STARTER programmi vilistlane)

10.40- 10.50       Tehisintellekt – rakendused ja trendid. Carlos Bentes (STACCi Tech Lead)

10.50– 11.00    Mida mina tahan muuta? Mõttearendus.

11.00– 11.15     Probleemid ja uuenduslikud lahendused – ideede esitlused ja tiimide moodustamine

11.15 – 11.30     Kuidas oma ideed kiiresti valideerida?

11.30 – 12.00     Tiimi aeg: idee valideerimine

12.00 – 12.15     Kuidas oma ideed esitleda?

12.15 – 12.30     Tiimi aeg:  esitluseks ettevalmistamine

12.30 – 13.00     Ideede lühiesitused ja kokkuvõtete tegemine

Üritus on kõigile tasuta!


Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.