sTARTUp Lab'i projektid

STARTER
Video

Äriideede arendusprogramm STARTER on mõeldud üliõpilastele ja kõikidele õppuritele, kes tahavad õppida ideearendusprotsessi ja testida oma idee elujõudu praktikas. Start-up maailmas kogenud mentorite toel arendavad tiimid ühe semestri jooksul perspektiivikaid ideid ja vormivad neist töötavad ärimudelid. Oodatud on kõikide valdkondade õppurid!
Programm  algab Ideede häkatoniga, kus kohaletulnud saavad genereerida ideid mistahes valdkonnas ja moodustada tiime.  Semestri jooksul toimuvates töötubades käsitletakse olulisi ettevõtlusega seotud teemasid: ärimudeli loomine,  tootearendus, turundus ja müük, intellektuaalomand, ideede esitlemist (liftikõne) jpt.  Töötbade läbiviijateks on oma ala praktikud ja/või iduettevõttete asutajad.
Paralleelselt toimuvad individuaalsed nõustamised juhendajate ja ärimentoritega. Kõik tiimid saavad individuaalset arengunõustamist, mis toetab liikmete professionaalset ja personaalseid arengut.
Programmi läbimiseks peab meeskond osalema töötubades, vahehindamisel ning lõpphindamisel, mis toimub Lõuna-Eesti suurima noorte äri- ja projektiideede konkursi Kaleidoskoop raames.

KEVAD 2021

18.02 Ideede häkaton

25.02 Ärimudeli arendus

04.03 Liftikõne ABC

18.03 Mentorite tagasiside karusell

08.04 Tootearendus

22.04 Turundus

29.04 Tulumudel ja juriidilised küsimused

06.05 Liftikõne treening

13.05 Kaleidoskoop eelvoor


Programm lõppeb äriideede võistlusega Kaleidoskoop.

Auhinnad
  • Parimal STARTERtartu tiimil on Võimalus esitleda oma ideed sTARTUp Day 2022 STARTER Finaalis
  • Pääsmed sTARTUp Dayle
  • sTARTUp Lab'i eriauhind
  • Rahaline auhind Tartu Linnavalitsuse poolt


    STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.