sTARTUp Lab'i projektid

STARTER@Ukraine (lõppenud)

Projekti „Praktilise ettevõtlusõppe arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti parimale praktikale“ eesmärgiks on edendada Ukraina üliõpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusalaseid teadmisi, toetudes Eesti parimatele praktikatele.

Koostöös Ukraina partneritega disainitakse TÜ Ideelabori kogemusel baseeruv õppeprogramm (yep!STARTER), mis pakub äriidee arendamiseks praktilisi oskuseid ning ettevõtte loomiseks vajalikke teadmiseid. Semestripikkune programm koosneb töötubadest ja mentorsessioonidest, algab inspiratsiooniüritusega ning lõppeb äriideede võistlusega. 

Tiim GiftHub

22. mail 2018 esitlesid Yep!STARTER äriarendusprogrammi tudengitiimid kevadsemestri jooksul tehtud tööd ja võistlesid võimaluse eest tulla ärifestivalile sTARTUp Day. Žürii, kuhu kuulus lisaks Ukraina esindajatele TÜ Ideelabori juht Maret Ahonen ja Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht Sven Parkel valis võitjaks meeskonna GiftHub. Võitjaks osutunud meeskond soovib tekstivestluse roboti (bot) abil lihtsustada kingituste ostmist. Meeskonna GiftHub neli liiget said auhinnaks reisi Tartusse ning neid ootab ees võimalus esitleda oma ideed sTARTUp Day pitching laval.

17. detsembril 2018 toimus Kiievis noorte äriideede arendusprogrammi Yep!STARTER sügissemestri finaalvõistlus. Peaauhinna ja pileti sTARTUp Day'le võitis tiim Fonetify, kelle veebiplugin aitab hääldada ingliskeelset teksti korrektselt.

Projekti tulemusena suureneb ukraina noorte teadlikkus selle kohta kuidas jõuda ideest toimiva ettevõtte asutamiseni, paraneb tudengite arusaam ettevõtlikkusest ning sotsiaalsed oskused, mis määravad noorte hakkamasaamise tööturul.


Projekti juhtpartneriks Eestis on TÜ Ideelabor ja Ukrainas MTÜ "Platform of Innovative Partnership (PIP)“, mis sarnaselt Ideelaborile pakub üliõpilasele suunatud praktilist ettevõtlusõpet ning koondab oma võrgustikku neli Ukraina ülikooli: Kyiv National Economic University, Taras Schevchenko National University of Kyiv, National Aviation University ja Donetsk National Technical University.

 http://www.yepworld.org/ 

Projekti periood: september 2017 – mai 2019

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.