Rohkem kui 15 meeskonda alustasid oma ideede elluviimist

Eelinkubatsiooni programm on tänaseks edukalt käivitunud. Esimene töötuba „Ideede genereerimine“ toimus 25. veebruaril, kus osales ligi 50 noort.

Töötoa tulemusena saadi kirja mitmeid ideid, näiteks Ise termo riie, Antipurikas, Trahvimälu ja Loomadetektor. Lisaks sellele tutvuti üksteise huvide ja oskustega, et luua hästi toimivad meeskonnad.

Sellele järgnes 3. märtsil koolitus „Ärimudeli arendus“, kuhu kogunes samuti 50 noort, et astuda esimene samm idee elluviimisel. Pärnu Ideelabori innukate eestvedajate toel lihviti oma väärtuspakkumist ja kirjeldati potensiaalset kliendiprofiili. Õpetussõnu jagati ka selle kohta, milline on parim viis oma kliendini jõudmiseks. Osalenute sõnul võimaldab selline töötuba läbi ühiste arutelude luua sisukamaid ärimudeleid, kuhu on kaasatud erinevad inimesed erinevatest valdkondadest. Töötoa lõppedes tõdeti, et ärimudeli arendus toob esile mitmeid väljakutseid ja probleemküsimusi, millele tuleb järgneva pooleteise nädala jooksul lahendusi leida.

Juba 17. Märtsil toimub ärimudelite esitlemise töötuba, kus saab harjutada oma äriidee selget presenteerimist piiratud aja jooksul. Märtsi lõpus on vaja meeskondadel Ideelabori ekspertidele oma ideed ja tegevuskava selgitada. Seejärel saab iga meeskond endale sobivas valdkonnas kogenud mentori, kes abistab neid äriidee viimistlemisel.

Sellel semestril on meeskondade liikmeid lisaks Tartu Ülikoolile ka Tartu Kunstikoolist, Tartu Kutsehariduskeskusest, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eelinkubatsiooni tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond


Taavi Rebane
Ideelabor